باشگاه مشتریان
روش ثبت خریدها در باشگاه مشتریان:
پس از اخذ فاکتور و رسید پوز از واحدهای تجاری یا غذایی به کانترهای CRM مراجعه کرده و خرید خود را ثبت نمایید. ثبت فاکتور شما در سامانه باشگاه مشتریان از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
سطح بندی باشگاه مشتریان:
اعضای باشگاه بر اساس تعداد دفعات خرید، حجم ریالی خرید که در هر ماه انجام می دهند، امتیاز به دست آورده و بر اساس امتیازی که به دست می آورند، سطح بندی میشوند. میزان امتیازات در هر ماه محاسبه شده و به حساب عضو واریز می گردد


چگونه می توان امتیاز بیشتری به دست آورد؟
اساس باشگاه مشتریان گالریا بر تعداد خریدهای مشتری بنا نهاده شده است. بنابراین هر چه تعداد خریدهای شما بیشتر و از فروشگاه های متنوع تری انجام گیرد، امتیاز بیشتری کسب می کنید. افزایش حجم ریالی خرید نیز از عوامل موثر بر کسب امتیاز بیشتر هستند.
مطلع باشید که هر فاکتور بالای یکصدهزار تومان مستقیماً یک بار خرید محاسبه می گردد، بنابراین تلاش کنید فاکتورهای خرید شما بالای یکصد هزار تومان باشد.